Hörsalar

På campus finns det fyra st hörsalar i varierande storlek, med 80, 150, 180 respektive 300  personers kapacitet.

Gemensamma funktioner

Salarna är utrustad med ljud och bildteknik för att möjliggöra föreläsningar med bild från lärarens/presentatörens medhavda laptop eller från salens stationära dator . Trådlösa mikrofoner finns som talstöd till presentatören samt för upptagning av ljud till hörslinga och videomöten.

 

 

Bild

På salens frontvägg sitter två ramspända dukar monterade mellan skrivtavlornas stativ. Via de två projektorerna i taket kan bild från antingen den stationära datorn eller någon av de två HDMI-ingångarna visas oberoende av varandra. På lärarbordet finns en bildmonitor som alltid visar sist valda bildkälla.

Möjliga bildkällor:

 • Stationär SU-dator med  Zoom och inspelning av föreläsning.
 • HDMI-anslutning 1 och 2 i lärarbordet. Dessa kablar är av återfjädrande modell och är placerade i bordets kabelbrunn.
 • Dokumentkamera
 • Trådlös presentation  ( Airplay, Miracast )

Kamerasystem

I salen finns två st kameror för att filma föreläsare eller whiteboard.

Ljud

Salarna är utrustad med ett ljudsystem för både talljud- och programljud.

Det består av:

 • Högtalare på frontväggen för både tal- och programljud. 
 • trådlösa mikrofoner . Se antal/typ under utökade funktioner nedan
 • Hörslinga för personer med hörapparat. Denna återger samma ljud som spelas i högtalarna. (En skylt på väggen indikerar med grönt ljus när hörslingan är aktiv).
 • Ljudsystem arbetar automatisk och sköter mixning mellan programkällor och mikrofoner.

Ljus

Salens belysning styrs från styrpanelen där det finns ett antal ljusscener att välja mellan. Det finns även möjlighet att justera nivån för vald ljusscen upp eller ner.

specifika funktioner För respektive SAl

300p

 • 3 st projektorer
 • 1 st Dokumentkamera
 • 4 st trådlösa headset
 • 2 st trådlösa handmikrofoner
 • 4 st trådlösa svanhalsmikrofoner 
 • 1 st kastbar mikrofon för replik från publik
 • Direkt streamingfunktion via styrpanel
 • 2 st kameror  bakre- samt sidovägg för olika perspektiv på talare
 • Scen monitorer ( mobila ) 
 • in-ear monitorsystem

180p

 • 2 st projektorer
 • 1 st Dokumentkamera
 • 4 st trådlösa headset
 • 2 st trådlösa handmikrofoner
 • 4 st trådlösa svanhalsmikrofoner 
 • 1 st kastbar mikrofon för replik från publik
 • Direkt streamingfunktion via styrpanel
 • 2 st kameror  bakre- samt sidovägg för olika perspektiv på talare

150p

 • 2 st projektorer
 • 1 st Dokumentkamera
 • 4 st trådlösa headset
 • 2 st trådlösa handmikrofoner
 • 4 st trådlösa svanhalsmikrofoner 
 • 1 st kastbar mikrofon för replik från publik
 • Direkt streamingfunktion via styrpanel
 • 2 st kameror  bakre- samt sidovägg

80p

 • 2 st projektorer
 • 2 st trådlösa headset 
 • 1 st kamera på bakre vägg