introduktion

Med Campus Albano tar Stockholms Universitet steget och sätter sin framtidstandard för att inspirera till både traditionell och modern pedagogik. Hörsalar (6st), lärosalar (34st), datasalar (5st), grupprum (47st), studios (2st), laboratorier, informella miljöer och kontorsmiljöer är alla utrustade med AV-teknik som är både modern och stabil.

Lärandemiljöer

 

En kort sammanfattning av några av salarnas pedagogiska möjligheter.

 • Alla läro- och hörsalar från 48P har dubbla, stora, hissbara skrivtavlor (32P har en centrerad).
 • Alla salar har samma användargränssnitt på styrpanelen.
 • Alla salar har två bildvisningsytor som kan samtidigt visa olika innehåll. 
 • Alla lärosalar har trådlös bilduppkoppling.
 • Läro- och hörsalar är utrustade med  teknik som möjliggör inspelning- och streaming/zoom möjlighet.
 • Alla läro- och hörsalar är utrustade med dokumentkamera. (Case salar undantagna).
 • Alla läro- och hörsalar är utrustade med hörselhjälpmedel.
 •  

Albano har ALC-salar i olika storlekar, från 24P till 80P.

ALCsalarna är utformade enligt ALC-konceptet (Active Learning Classroom), d.v.s. kreativt grupparbete under stöd av lärare. Dessa salar har runda bord för samarbete samt gemensamma skrivytor och bildskärmar tillvarje bord. Dessa salar innefattar för ALC-moderatorn en flexibel bilddelningsfunktion där valfri bildkälla skall gå att visa på valfri bildskärm och speglat till vissa eller alla bildskärmar. En av fem salar med AV-teknik enligt ALC är delvis gradäng med större gruppformationer för att höja inspirationen!

 

Albano har två Casesalar på 100P respektive 120P.

Casesalarna med dess hästskoutformning i tre olika nivåer är utformade för både föreläsning och grupparbetessituationer.

Casesalar har lika funktioner som övriga hörsalar, undantaget dokument kamera som ej finns.

Albano har fem  datorsalar på 18 – 60 P.

Salarna har följande utrustnig: 

 • Fasta skrivtavlor. 
 • Tre bildvisningsytor som visar  samma källa. 
 • Interaktiv bildskärm. 
 • Styrsytem med pekskärm
 • Högtalare för programljud
 • Följande salar har utökat funktion
 • Salar 36p och 60 p är utrustade med två st headset för talförstärkning.
 • Salarna är utrustade med hörselhjälpmedel.

Grupprum 2-16P (41 st.)

Funktioner:

 • Fast monterad skrivtavla .
 • Bildvisning via bildskärm.
 • Auto on/off på detektering av bildsignal.

Kontorsmiljöer

MÖTESRUM 2-12P (55 st.)

Funktioner:

 • Fast monterad skrivtavla .
 • Bildvisning via bildskärm.
  Zoom, PowerPoint, Excel, etc
 • Soundbar med kamera och mikrofon för digitala möten och programljud.
 • Din dator ansluts via kabel och/eller trådlös uppkoppling (HDMI, AirPlay, Miracast).
 • Digitala möten  ansluts med  HDMI  för bildvisning samt USB kabel för inkoppling av kamera och mikrofon.
 • Styrpanel med knappar.

PAUSRUM PERSONAL (11 st.)

Större pausrum med anslutande pentry.

Funktioner:

 • Programljud via högtalare.
 • Bildvisning via projektor och duk.
 • Inkoppling via HDMI-kabel.
 • Rum med utökad funktion (B1435, B2601, E2312, C4404, A4545).
 • Trådlöst mikrofonsystem för tal (1 headset, 1 hand).
 • Talljud via högtalare.
 • Inkoppling via kabel och/eller trådlös uppkoppling (HDMI, AirPlay, Miracast).

Mötesrum 20-30 p(11 st.)

Funktioner:

 • Programljud via högtalare.
 • Bildvisning via bildskärm (B1411, E4326, A4600 )
 • Bildvisning via projektor och duk (D1218, D2400, B1431 )
 • Din dator ansluts via kabel och/eller trådlös uppkoppling (HDMI, AirPlay, Miracast).
 • Knapp panel för styrning
 • Rum D1218, D2400, B1431, E1310 är  utrustade med hörselhjälpmedel.
 • Rum med utökad funktion (B1431).
 • Dubbla projektorer och dukar.
 • Pekskärm för styrning