Hörsalar

I Frescati har hörsal 6, 9 och 10 uppgraderats avseende Ljud och bildteknik för att möjliggöra föreläsningar med bild från lärarens/presentatörens medhavda laptop eller från salens stationära dator. Trådlösa mikrofoner finns som tal stöd till presentatören samt för upptagning av ljud till hörslinga och videomöten.

Bild hörsal 6 & 10

På salens frontvägg sitter två ramspända dukar monterade mellan skrivtavlornas stativ. Via de två projektorerna i taket kan bild från antingen den stationära datorn eller någon av de två HDMI-ingångarna visas oberoende av varandra.

Bild hörsal 9

På salens frontvägg sitter en ramspänd duk monterade mellan skrivtavlans stativ. Via projektorn i taket kan bild från antingen den stationära datorn eller någon av de två HDMI-ingångarna visas oberoende av varandra.

Möjliga bildkällor:

 • Stationär SU-dator.
 • Zoom för hybridmöte.
 • Anslutning av bärbar dator 1 och 2 i lärarbordet. Dessa kablar är av återfjädrande modell och är placerade i bordets kabelbrunn.
 • Dokumentkamera.
 • Möjlighet för trådlös presentation  ( Airplay, Miracast )

Kamerasystem

I salen finns en kamera för att filma föreläsare eller skrivtavla.

Ljud

Salarna är utrustad med ett ljudsystem för både talljud- och programljud.

Det består av:

 • Högtalare på frontväggen och tak för både tal- och programljud. 
 • Trådlösa mikrofoner.
 • Hörslinga, denna återger samma ljud som spelas i högtalarna.
 • Ljudsystem arbetar automatisk och sköter mixning mellan programkällor och mikrofoner.

Ljus

 • Salens belysning styrs från styrpanelen där det finns ett antal ljusscener att välja mellan. Det finns även möjlighet att justera nivån för vald ljusscen upp eller ner.
 • Tänd och släck finns precis som tidigare vid dörr.