ALC salar

På campus Albano finns det fyra ALC-lärosalar (eng. Active Learning Classroom) med plats för 24 till 78 personer. ALC-lärosalarna är ”tekniktunga” och för att du som lärare ska kunna använda utrustningen på ett rätt och smidigt sätt rekommenderas en kort introduktionsutbildning som Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) ger. Här kombineras teknik och högskolepedagogik och du får en förståelse för hur du skapar studentaktiverande undervisning i en dynamisk lärosal. Kontakta CeUL@su.se

Du bokar ALC-lärosalarna i Stockholms universitets lokalbokningssystem TimeEdit. För att kunna nyttja lokalernas teknik på bästa sätt är det en fördel att ha genomfört utbildningen.

Här hittar du ALC-lärosalarna i Albano

Hörsal 20 (54 platser) Hus 4: plan 2, Zon L

Hörsal 21 (24 platser) Hus 4: plan 2, Zon L

Hörsal 37 (32 platser): Hus 4: plan 2, Zon Q

Hörsal 40 (78 platser): Hus 4: plan 3, Zon Q

Hörsal 7 (79 platser) Hus 4: plan 2, Zon M (Flexsal med ALC-teknik)

(I Frescati finns också en ALC-sal: E225 (24 platser), Hus E, plan 2)

Läs mer om ALC-lärosalar och studentaktiverande undervisning

funktioner

1 – Presentation på projektor. 

2 – Presentation på lokala bildskärmar vid varje bord. 

3 – Dynamiskt grupparbete i interaktion med läraren.

Lärarplats

Läraren kan ansluta med laptop till HDMI anslutning i lärarbordet. Möjlighet att presentera trådlöst via Miracast eller Airplay. En större interaktiv skärm för att dirigera rummets bildvisning. 

GruppBord

Anslutning till bildskärmen kan göras via HDMI kabel eller trådlöst via Miracast eller Airplay. Möjlighet att annotera på presentationer eller på skärmen. USB anslutning i borden finns för att välja dokument att arbeta på från USB sticka.