datasalar

Överblick:

Salen är utrustad med ljud och bildteknik för att möjliggöra föreläsningar med bild från lärarens/presentatörens medhavda laptop eller från salens stationära dator. Två trådlösa mikrofoner finns som talstöd till presentatören samt för upptagning av ljud till hörslinga . Tekniken styr från rummets pekskärm som är placerad på lärarbordet.

Bildteknik:

En interaktiv bildskärm placerad bakom lärarplats. Skärmen kan styra PC:n och det går att annotera i program som stödjer detta. 

Två projektorer/bildskärmar kan bild från ansluten källa . De två HDMI-ingångarna visas oberoende av varandra. På lärarbordet finns en bildmonitor som alltid visar sist valda bildkälla.

Möjliga bildkällor:

  • Stationär SU-dator. Datorn sitter monterad i teknikskåpet under lärarbordet.
  • HDMI-anslutning 1 och 2 i lärarbordet. Dessa kablar är av återfjädrande modell och är placerade i bordets kabelbrunn.
  • Trådlös anslutning från dator.

Ljudteknik:

Salen är utrustad med ett ljudsystem för både talljud- och programljud.

  • 2st trådlösa mikrofoner med huvudmikrofon, ljudet fungerar automatiskt när man slår på  på ficksändarna.
  • Hörslinga för personer med hörapparat. Denna återger samma ljud som spelas i högtalarna. (En skylt på väggen indikerar med grönt ljus när hörslingan är aktiv).

De trådlösa mikrofonsändarna skall alltid placeras tillbaka i sin laddare på lärarbordet efter avslutad föreläsning. Batterierna får ej bytas ut till ”vanliga” engångsbatterier.