Casesalar

På campus finns det två st casesalar med plats för 100 respektive 120 personer. 

Gemensamma funktioner

Salarna är utrustad med ljud och bildteknik för att möjliggöra föreläsningar med bild från lärarens/presentatörens medhavda laptop eller från salens stationära dator . Trådlösa mikrofoner finns som talstöd till presentatören samt för upptagning av ljud till hörslinga och videomöten.

 

 

Bild

På salens frontvägg sitter två ramspända dukar monterade mellan skrivtavlornas stativ. Det finns även en tredje projektor som kan projicera en stor bild på duken som är infälld i taket.  Projektorerna kan visa valfri bild från de olika källvalen. På lärarbordet finns en bildmonitor som alltid visar sist valda bildkälla.

Möjliga bildkällor:

  • Stationär SU-dator med  Zoom och inspelning av föreläsning.
  • HDMI-anslutning 1 och 2 i lärarbordet. Dessa kablar är av återfjädrande modell och är placerade i bordets kabelbrunn.
  • Trådlös presentation  ( Airplay, Miracast )

Kamerasystem

I salen finns en kamera på bakre vägg för att filma föreläsare eller whiteboard. 

Ljud

Salarna är utrustad med ett ljudsystem för både talljud- och programljud.

Det består av:

  • Högtalare på frontväggen för   programljud och takhögtalare för talljud. 
  • Trådlösa mikrofoner, ett st headset och en handmikrofon.
  • Hörslinga för personer med hörapparat. Denna återger samma ljud som spelas i högtalarna. (En skylt på väggen indikerar med grönt ljus när hörslingan är aktiv).
  • Ljudsystem arbetar automatisk och sköter mixning mellan programkällor och mikrofoner. 

Ljus

Salens belysning styrs från styrpanelen där det finns ett antal ljusscener att välja mellan. Det finns även möjlighet att justera nivån för vald ljusscen upp eller ner.